loading

Consultoria

Desenvolupament de solucions a mida

Posem a disposició dels nostres clients una expertise de més de 15 anys per al desenvolupament de solucions personalitzades en els àmbits de Transformació Digital, Expedicions i Serveis Auxiliars.

Mitjançant una metodologia de treball en tres fases, el nostre servei de consultoria proporciona solucions en els àmbits de tecnologies i transformació de processos.

Fase I

 • Auditoria interna de nivells de servei, processos i costos
 • Consultoria de serveis

La nostra metodologia específica permet analitzar els processos actuals, modelar els nous processos i necessitats a partir dels vostres objectius estratègics, i realitzar la seva implantació.

Fase II

 • Implantació dels projectes claus en mà
 • Consultoria de serveis

En aquesta fase, els clients comencen a assolir millores de productivitat i reducció de costos. A través de la implantació de mitjans tecnològics i recursos humans formats, optimitzem els processos al llarg de tot el cicle de vida de la solució i aconseguim augmentar el rendiment de les solucions.

Fase III

 • Implantació del model
 • Seguiment
 • Monitorizació y report
 • Millora continuada

El seguiment de la implantació i el mesurament continuat del servei permeten ajustar els paràmetres i millorar progressivament l’eficiència de la solució.

Projectes específics:

 • Projectes d’optimització de costos
 • Elaboració de documentació tècnica (models de servei, KPI’s, procediments)
 • Elaboració de plecs tècnics
 • Eines de gestió de serveis