Feb 21, 2018 Media, Notícies i Media

El viatge de la missatgeria i la carteria cap al món digital

El Economista

21/02/2018

Per Luis del Barrio, Director de Màrqueting i Relacions Externes de The Mail Company

Les previsions confirmen que, després de la crisi, el sector de correu i missatgeria s’ha recuperat. El model de negoci en aquest sector està cada dia més relacionat amb la transformació digital, ja sigui amb els processos, com pot ser la substitució de les comunicacions oficials o certificats físics pels digitals, o relacionat amb els hàbits de consum: e-commerce.

El model de negoci relacionat amb el correu i la missatgeria, cada dia està més relacionat amb la transformació digital, ja sigui des de la perspectiva dels processos, com pot ser la substitució de les comunicacions oficials o certificats físics pels digitals, o relacionat amb els hàbits de consum: comerç electrònic. Fins i tot podem parlar d’un nou model dual de solucions de distribució.

D’una banda el model tradicional off-line atès per operadors postals, empreses de missatgeria i empreses de transport i de l’altra un model on-line, on la tecnologia genera nous nivells d’oferta i demanda. Parlant del primer model, tradicionalment eren els operadors postals i empreses de missatgeria que concentraven la majoria de les trameses de documentació, mentre que les empreses de transport feien el mateix amb la paqueteria.

Avui en dia els primers estan havent d’adaptar els seus recursos per a una major capacitat de càrrega però mantenint, i fins i tot millorant, els nivells d’urgència i els segons han d’adaptar les seves capacitats de distribució a esquemes més àgils acord amb la demanda del mercat. I si bé d’una banda és evident una significativa reducció en l’enviament de documentació, no és menys cert que els volums de paqueteria associats als temps que vivim creixen a un ritme exponencial, només cal remetre’ns al creixement en facturació a doble dígit del comerç electrònic exercici rere exercici.

Al costat d’aquest model tradicional d’empresa de correu i missatgeria s’està desenvolupant un nou teixit empresarial, complementari a l’anterior, lligat a la consultoria en aquest tipus de serveis fruit de la capacitació tecnològica que els permeten les TIC. Podríem parlar d’elles com d’empreses de correu i missatgeria en línia; especialitzades en la gestió de la informació i no només en el mer enviament i que estan guanyant quota de mercat a través de plataformes integrades de serveis capaços d’harmonitzar els mons físic i digital: solucions de carteria digital, plataformes orientades a la gestió eficient i control de la despesa en serveis, així com alternatives més àgils i competitives com l’enviament de comunicacions electròniques certificades i amb plena validesa legal.

Serveis, en definitiva, més segurs, escalats en costos, respectuosos amb el medi ambient i d’un major valor afegit i d’acord amb els nous temps i reptes empresarials en un context cada vegada més competitiu, canviant i global.