Serveis i processos alineats amb la sostenibilitat

Facility Management & Services

11/04/2018

Per Luis del Barrio
Director de Màrqueting i Relacions Externes de The Mail Company

Sota la filosofia del Wellbeing s’està posant atenció a una nova configuració dels espais de treball per fer-los més agradables i motivadors. Aquesta oferta es completa amb noves formes de gestionar els serveis que donen suport a les rutines de treball dels professionals dins d’aquests edificis, apostant per la racionalització dels processos, on cada vegada és més important la transformació digital.

La Carteria, un servei crític que ajuda a la sostenibilitat dels edificis

La carteria és una unitat operativa crítica i imprescindible en grans corporacions, edificis i parcs empresarials. És el nexe físic (documentació i paqueteria) entre l’entorn intern i extern de qualsevol organització. L’equilibri entre la rapidesa per assegurar les dinàmiques de negoci relacionades amb els fluxos d’informació i la sostenibilitat va ser un dels reptes que vam afrontar des de The Mail Company com a empresa especialitzada en la consultoria i el desenvolupament de solucions. Per això, les funcionalitats de la nostra Plataforma GIO i el desenvolupament d’una metodologia pròpia permeten operacions més eficients i sostenibles.

L’agrupació de les entregues en rondes de repartiment evita un ús intensiu per part dels transportistes i missatgers d’elements comuns com els ascensors i l’il·luminació. D’aquesta manera s’optimitzen els consums energètics, fent de l’edifici una instal·lació molt més eficient i això no seria possible sense la nostra “Expertise”. Per altra banda, la Plataforma GIO (tecnologia pròpia) incorpora un mòdul de lliurament amb sistema de multi firma biomètrica digital en un dispositiu electrònic, per al control de lliurament de documents i paquetería, transformant la signatura tradicional en comprovants de lliurament físics, per processos 100% digitals.

Estalvi de 15 tones de CO2

El Projecte Paperless, impulsat per The Mail Company, és una evolució dels nostres serveis de Cartera cap al concepte “Carteria 2.0”, que implica la transformació de la major part dels processos físics d’una carteria en digitals, amb els consegüents beneficis en termes l’agilitat i eficiència, com a antecedent de la carteria digital, on passem de la gestió de la documentació a una veritable gestió de la informació dins de les nostres organitzacions. I per descomptat, clau en la preservació del medi ambient. A més del estalvi en paper, impressions i gestió d’arxiu, l’automatització del procés agilitza la devolució i permet l’accés immediat a la informació.

Per concloure unes dades. La implantació del projecte Paperless a principis de 2016 ha permès estalviar a alguns clients de The Mail Company més de 2.000 kg de paper al any, el que ha suposat evitar la tala de més de 300 arbres, l’estalvi de més 531.000 litres d’aigua i evitar emissions de 15 tones de CO2.