Oct 09, 2019 Media, Notícies i Media

Arriben els edificis NZEB, que gairebé no consumeixen llum

Cinco Días

8/10/2019

És possible que un edifici gairebé no consumeixi energia? Aquest és el repte que tenen entre mans els impulsors dels Edificis Nearly Zero Energy Building (NZEB). Una utopia? En absolut, ja hi ha més de 200 immobles d’aquest tipus repartits per tot el món.

La idea no és nova: la Directiva Europea 2010/31 / UE ja va introduir fa gairebé una dècada la definició d’edifici de consum d’energia gairebé nul, o NZEB, i fomentava per aconseguir-ho mesures com la utilització d’energies renovables, entre d’altres.

És una directiva d’obligat compliment en tots els edificis de la UE públics i privats per a 2020.En el seu rerefons, vol aconseguir una major eficiència energètica a les ciutats i disminuir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera (els edificis són responsables del 40 % d’aquestes emissions). Es tractaria de reduir el consum d’energia actual d’una construcció en un 80%.

Segons la normativa europea, els edificis públics haurien de ser els primers a adaptar-se (a partir del 31 de desembre de 2018) i posteriorment ho farien els privats (a partir del 31 de desembre de 2020). No obstant això, la UE ha deixat llibertat a cada país per redactar les seves regles. Espanya encara no ha publicat la modificació del Codi Tècnic de l’Edificació, de manera que aquest assumpte encara està a l’aire.

Els edificis NZEB busquen aprofitar més el disseny arquitectònic intel·ligent i les condicions de l’entorn. Per això és necessari un estudi exhaustiu de l’espai on es construiran (o ja s’han construït, si parlem de reforma). El següent pas és apostar per fonts d’energia renovables que permetin una correcta climatització i un ús eficient de l’aigua corrent sanitària, la qual cosa permetrà una reducció del consum d’energia a l’edifici. La climatologia de l’entorn és fonamental, no només per la llum, sinó també per altres factors meteorològics com la proximitat a la costa o el vent. Es delimitarà el consum d’energia primària i aquelles obres que el superin no seran a la llista d’edificis NZEB. Per tant, no ho tindran validat en el certificat energètic de l’immoble, document obligatori des de l’any 2013.

Aquesta normativa s’aplicarà a totes les noves construccions a partir del 31 de desembre de 2020. Per ajudar en aquesta transició cap al consum zero de energia, l’Administració ofereix ja ajudes a través del Pla Estatal d’Habitatge que, entre d’altres, facilita la instal·lació de fonts d’energia renovable.