loading

Història

De proveïdors de serveis de carteria a consultors i desenvolupadors de solucions personalitzades en transformació digital, expedicions i serveis auxiliars.

Fruit de la iniciativa i caràcter emprenedor d’un grup de professionals provinents del sector de la missatgeria, el projecte de The Mail Company veu la llum l’any 2000 amb l’objectiu d’oferir al mercat d’edificis d’oficines i a les grans corporacions un servei professionalitzat de Carteria. Partint de metodologia, tecnologia i recursos humans com a pilars, les empreses podien comptar amb una solució externalitzada i professional per a les seves necessitats de logística interna en un entorn cada vegada més competitiu.

Com a conseqüència de l’estreta relació entre la Carteria i els cada vegada més notables costos de missatgeria –juntament amb l’àmplia experiència acumulada al llarg dels anys per l’equip gestor-, la nostra solució va evolucionar incorporant també aquests serveis, de manera que els nostres clients aconseguien disposar d’una solució integrada per a la gestió de la totalitat dels seus fluxos de comunicació física –interns i externs- per mitjà d’una plataforma tecnològica puntera i única al mercat: GIO.

Gràcies a la demostrada capacitat de gestionar de manera eficient aquests serveis i a petició dels nostres clients, el nostre portfoli de solucions va anar creixent a partir d’incorporar nous serveis com Recepció & Consergeria, així com altres serveis auxiliars, cosa que va demostrar la capacitat de The Mail Company per a desenvolupar models integrats de serveis.

Per últim i en la nostra obligació -alhora que vocació- de continuar innovant i millorant, The Mail Company continua desenvolupant solucions en línia amb la demanda del mercat, alineades amb la necessitat que tenen les organitzacions d’afrontar la Transformació Digital, mitjançant els seus innovadors i exclusius models de Carteria Digital i Comunicacions Electròniques Certificades.

Com a resultat, som l’única companyia en el mercat capaç d’harmonitzar el món físic i digital dels seus clients de manera integrada a través de la nostra exclusiva plataforma GIO.

Principals fites

  • Etapa Inicial
    Naixement de The Mail Company i comercialització del servei professionalitzat de Carteria, pioner a la península.
  • Etapa de consolidació i integració de serveis
    Integració a la plataforma GIO dels serveis de Carteria i Missatgeria.
  • Etapa de transformació
    Alineats amb la necessitat que tenen les organitzacions d’afrontar la Transformació Digital, vam llançar al mercat les innovadores i exclusives solucions de Carteria Digital i Comunicacions Electròniques Certificades.