loading

Política de privacitat

Política de privacitat


Mitjançant la present política de privacitat, Técnicos Asociados en Logística Externa, S.L informa a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.themailcompany.es sobre els tractaments de dades personals realitzats

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i política de cookies.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb l’objectiu de prestar el seu consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les personas físicas en el què respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulación d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Técnicos Asociados en Logística Externa, S.L. us informa:


Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

Técnicos Asociados en Logística Externa, S.L. (“TMC”)

B-62288915

Santa Leonor, 61

28037-Madrid, España


Finalitat i conservació de les dades

TMC tractarà les dades dels Usuaris conforme a les següents finalitats:
  1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc Web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o negociadora entre l’Usuari i TMC. Pel cas en què les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins haver resolt la esmentada sol·licitud.
  2. Donar cabuda a les sol·licituds de treball i gestionar els processos de selecció. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran com a màxim durant un any des de la seva recepció o finalització del procés de selecció.
  3. Mantenir informats als Usuaris mitjançant comunicacions comercial sobre serveis i novetat de TMC. L’Usuari només rebrà aquestes comunicacions comercials en cas d’acceptació, marcant la casella corresponent. Aquestes dades només seran tractades fins el moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment o faci ús del dret d’oposició.

Legitimació

El tractament d’aquestes dades està legitimat per:
  1. L’execució de les obligacions contractuals i/o negociadores.
  2. El consentiment de l’interessat per l’enviament de sol·licitud, inclusió en el procés de selecció o recepció de comunicacions comercials.

Destinataris

En el supòsit que l’Usuari faci servir la Pàgina Web per a l’enviament del seu CV a través de l’apartat “treballa amb nosaltres”, les seves dades podran ser comunicades a Swiss Post Solutions Holding SAS, Sucursal a Espanya, amb domicili al carrer Santa Leonor, nº 61 CP 28037 de Madrid per incorporar el candidat en els seus processos de selecció.

Drets

En qualsevol moment l’Usuari podrà exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió de les dades, així com els altres drets regulats pel Reglament (UE) 679/2016, es a dir, el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, mitjançant escrit acompanyat d’una còpia del DNI o document vàlid que l’identifiqui a TÉCNICOS ASOCIADOS EN LOGÍSTICA EXTERNA, S.L., carrer Santa Leonor, nº 61 1º Local 5 CP 28037 de Madrid (Ref. “Protecció de Dades”), o a la següent direcció de correu electrònic gdpr@themailcompany.es. TMC informa l’Usuari que, si l’estima oportú, té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control.

¿Es obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada a l’apartat de contacte?

Quant als formularis del Lloc Web, l’Usuari ha de complimentar els marcats com a “requerit”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que TMC no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, TMC quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incomplerta dels serveis sol·licitats..

Les dades personals que l’Usuari faciliti a TMC han de ser actuals per a que la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.


¿Quines mesures de seguretat té implantades l’empresa?

TMC informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

TMC té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades, tan si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, en conformitat amb el que es preveu a la normativa vigent.