loading

Carteria Digital

Sistema de recepció i distribució electrònica de la documentació física que rep l’organització.
Immediat, segur i accessible 24 hores al dia els 365 dies de l’any.
Organitzacions “paperless”

Innovació i eficiència

Solució única al mercat espanyol, 100% personalitzable i adaptada a l’actual entorn de les organitzacions, summament competitiu i globalitzat, amb tendència cap a la deslocalització i l’externalització d’activitats.
La incessant mobilitat geogràfica de les persones fa imprescindible disposar de la informació de manera immediata per agilitar la presa de decisions, sense deixar de banda la necessitat d’optimitzar costos.

Transformació Digital

La Carteria Digital (Digital MailRoom) es constitueix en l’eix o primera palanca de l’estratègia de transformació digital d’una organització i permet donar un salt per passar de la simple gestió de documents a una veritable gestió de la informació. I tot això sense necessitat de desplegament de software a l’organització.

Sostenibilitat i RSC

La societat és cada vegada més sensible amb el medi ambient i demanda activitats sostenibles. La correcta gestió del paper, evitar les reimpressions, les reexpedicions i l’arxiu permeten desenvolupar el negoci de forma sostenible.


Modalitats

A les instal·lacions del client

The Mail Company

  • Aprofitament de sinèrgies amb el servei tradicional
  • Infraestructura exclusiva del client

A les instal·lacions de The Mail Company

  • Estalvi d’espai gràcies a proporcionar el servei de manera deslocalitzada
  • Es comparteix infraestructura=estalvi
  • Instal·lacions amb Centres de Procés Documentals especialment dissenyats per garantir l’eficiència i la seguretat dels vostres documents

És notícia

The Mail Company presenta DMR Flash: la primera solució de Carteria Digital d’implantació ràpida

Més info

El Hub de Gestió de Comunicacions Corporatives de The Mail Company, una solució alineada amb el teletreball

Més info

L’aposta per la innovació i les noves tendències en els espais de treball impulsen una demanda cada vegada més gran de la Carteria Digital

Més info

La transformació digital de la logística documental a les organitzacions

Més info

The Mail Company certifica la seva solució de Carteria Digital-Digital Mailroom amb l’estàndard ISO 27001

Més info

Enagás confia a The Mail Company la Transformació Digital del seu servei de Carteria i logística interna

Més info

Veure més informació